Táto stránka obsahuje niektoré moje softvéry z obdobia štúdia na univerzite a na strednej škole.
Súbory sú zabalené v RAR archívoch s verifikáciou pôvodu.

Štandardné programy

32-bitové aplikácie pre Windows.

Scans Searcher 2006-05 (obsahuje Searcher v27)
2004–2006

Vyhľadávač súborov pre lokálne počítačové siete. Obsahuje dokumentáciu.

  • Veľmi rýchle vyhľadávanie reťazcov v názvoch súborov.
  • Používa vlastný malý dátovy súbor. Offline vyhľadávanie.
  • Prehľad zdieľaných filmov pomocou automatického rozpoznania a zoskupovania filmových súborov.
  • V prípade potreby sa dá prispôsobiť aj na vyhľadávanie na lokálnych jednotkách.

Tento vyhľadávač v tom čase využívalo viac ako sto členov vnútornej siete vysokoškolského internátu Štúrák. Za ich podporu a poznámky im ďakujem aj touto cestou.

stiahnuť 460 K / 1035 K
k automatickému plánovaniu sa odporúča externý Lodzhov FastScan: stiahnuť 520 K / 1.3 M


Stereogram Drawer 2.5
nov.2000 — nov.2003

Objektovo orientovaný kresliaci program a konvertér na autostereogramy.

verzia 1.0 Môj semestrálny projekt v roku 2000 na univerzite.
Bodovo orientovaný kreslič s jednoduchým konvertérom.
verzia 1.2 Posledná verzia toho druhu. (horný obrázok)
stiahnuť 205 K / 495 K
verzia 2.0 Môj ročníkový projekt na akademický rok 2001/2002 na univerzite.
Objektovo orientovený kreslič s konvertérom.
verzia 2.5 Aktuálna (posledná) verzia s pokročilým tieňovaním a prispôsobiteľným konvertérom. (dolný obrázok)
stiahnuť 320 K / 800 K
Quick Dictionary 1.2
jún 2001, máj–aug.2002, nov.2003

Malý slovníkový program na jednoduché a rýchle vyhľadávanie.
Neobsahuje žiadne záznamy – slovník si buduje používateľ.
Je vhodný aj ako asociatívny poznámkový blok na priradenie popisov ku kľúčovým pojmom.

stiahnuť 200 K / 490K

Windoze Setup 1.3
jún–aug.1999, júl 2001, nov.2003

Program, ktorý simuluje a zosmiešňuje inštaláciu starého Windowsu.
Znalosť anglického jazyka je odporúčaná.

stiahnuť 200 K / 500K

OpenGL programy

Projekty – domáce úlohy na univerzite.
Pozri oficiálne zadania úloh: 125 K / 165 K.
Potrebujú OpenGL a Glut knižnice: stiahnuť 355 K / 1025 K

The Rat and the Snake
okt.2002

Môj prvý OpenGL projekt (2D).
Najedz sa syra potkanom tak, aby ťa ten čudný had nechytil!

stiahnuť 30 K / 65 K
Potrebuje OpenGL a Glut knižnice.

Road Race
nov.–dec.2002

Môj druhý OpenGL projekt (a zároveň prvý netriviálny 3D).
Klasické preteky s jedným alebo viacerými protivníkmi. Automaticky generovaný 3D povrch podľa tratí generovaných v textovom súbore.

stiahnuť 45 K / 95 K
Potrebuje OpenGL a Glut knižnice.

Bézier-surfaces (1)
dec.2002 – jan.2003

Môj tretí OpenGL projekt.
Vizualizácia Bézierových-Bernsteinových aproximačných plôch.

stiahnuť 35 K / 73 K
Potrebuje OpenGL a Glut knižnice.

Bézier-surfaces (2)
máj 2004

Môj štvrtý OpenGL projekt.
Bézierove-Bernsteinove plochy s Phongovým osvetlením a Gouraudovo tieňovaním.

stiahnuť 325 K / 1040 K
Potrebuje OpenGL knižnicu.

Špeciálne

STURAK kvíz v4
feb.2006

Skript pre kvízovú hru na mIRC v slovenskom jazyku.

stiahnuť 7 K / 25 K
znáhodňujúce nástroje: stiahnuť 325 K / 770 K

Programy pre DOS

Zopár hier z mojich stredoškolských čias.
16-bitové aplikácie v nechránenom móde pre 80486 (a novšie) procesory.

The Long Worm 2.2
1998–2000

Klasická hra. Červ, ktorý iba žerie a pritom len rastie a rastie… Pre jedného i dvoch hráčov.
Známa chyba: rekordy nefungujú. Rezervuj si kópiu longworm.dat

stiahnuť 220 K / 270 K

Puzzle 1.3
1998–2000, feb.2002

Klasická hra. Lúštenie vlastných rozkúskovaných bmp/pcx/gif obrázkov.
Dva menšie ukážkové obrázky sú zahrnuté v balíku.

stiahnuť 225 K / 245 K

Torpedo 1.2+
aug.1998, júl 2000

Klasická hra. Nájdi všetky skryté lode!

stiahnuť 60 K / 85 K

Science 1.1+
jún 2000, (+?)

Urob si srandu a zahraj sa, že si pripojený na tajnú databázu NASA cez satelit.

stiahnu5 185 K / 220 K

Pre programátorov

Units for Borland Delphi 7

2001–2004

Tested in 32-bit Win98 environment, should also work under WinXP and newer. Documentation included.

Thomas (10) 2001–2005
Useful basic rutines (Min, Max, Xchg, ByteSwap, bit operations etc.). Transferring separated bits (TBitStream and other classes). Data structure classes (TIntegerSet, TPriorityQueue, TLexTree etc.). Synchronization (an easy variation of semaphores and critical sections).
ThCoDec (2) Sep 2004
Huffman and LZW compression and decompression.
ThCtrls (1) 2002–2004
Non-rectangular forms (TUnregularForm class derived from TForm).
Cards (3) Feb 2001 – Jul 2002
52 cards (72×100, resizable) + Joker + user-defined backs (copied from Windows games). TCard (derived from TGraphicControl) and TPack classes.
Data bitmap: 180 K.

download 52 K / 370 K

Units for Turbo Pascal 7.0

1998–2002

Require 80486 (or newer) processor as these units contain assembly code with non-386 instructions. Tested in 16-bit real-mode environment on Pentium 100 MHz. Documentation included as a 16-bit DOS executable with the look and feel of the Turbo Pascal text-mode help.

Crt correction (NewCrt) 1.2
Delay procedure correction to avoid run-time error 200 (integer division overflow) caused by Crt initialization on Pentiums faster than 233 MHz. Under Windows much more precious than Crt. Tested in Turbo Pascal 7.0, should be also compatible with other versions and Borland Pascal.
Thomas 1.9+
Useful basic and extra routines. Numeric, string and special type conversions, direct screen access in text mode, text message box. Long strings, 3-byte and 8-byte integer types.
Vesa Graphics (VGraph) 3.5
Graphic driver for Vesa, supports 8-bit (indexed) and 16-bit (HiColor) display modes. Choosable range checking and xor mode, scrollable canvas stored in video memory, separated red/green/blue and direct scanline access, user-defined fonts, copying screen areas (TImage object), basic 8/24-bit BMP support. Image drawer utility for easy and fast raster image drawing.
Vesa Mouse (VMouse) 1.0.2
Mouse driver for VGraph. User-defined cursors of any size.
Files 1.3
Untyped files similar to the standard file type, referenced through file handles (instead of the long-deprecated FCB). Easy error detecting. Transferring separated bits (TManualBitStream object). Copying and comparing files.
Images 1.1.3
Reading and drawing BMP, GIF and PCX images. Identification of some other formats, too. Designed for VGraph.
Cards 2.0
52 cards (72×100) + Joker + backs (copied from Windows games). Data file & memory: 42 K.

download 135 K / 520 K

Assembly reference

assembly instructions (.html, stand-alone)
List of CPU registers and assembly instructions with description.
machine code (.html, stand-alone)
Conversion table of assembly instructions into 16-bit machine code.
instructions & code table (.xls)
MS Excel document containing the above listed content.