Celé meno Mgr. Tomáš Lackó
Dátum a miesto narodenia 6.4.1982, Štúrovo
Vzdelanie
2000–2006 Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
študijný odbor:
informatika
špecializácia:
  • algoritmy a paralelné výpočty
  • počítačová grafika a spracovanie obrazu
diplomová práca:
Vybrané vlastnosti Bernsteinovej–Bézierovej bázy
diplom
1996–2000 Gymnázium v Nových Zámkoch
1988–1996 Základná škola G. Czuczora v Nových Zámkoch
1991–2000 Základná umelecká škola v Nových Zámkoch
hra na klavíri, 2. stupeň
Ovládané jazyky
  • slovenský (veľmi dobre)
  • maďarský (materinský)
  • anglický (aktívne)
Odborné zručnosti
  • Java SE, AquaLogic BPM, SQL (4 roky, pracovná náplň)
  • Pascal (10 rokov), Delphi (6 rokov), C / C++ (5 rokov)
  • assembly (stredne pokročilý)
  • grafické nástroje: PhotoShop, 3D Studio Max (stredne pokročilý)
Prax
2006–dodnes Softec, s.r.o. (Bratislava)
Java programátor
2009–2011
APS RK+CES → Tatra banka
schvaľovací proces úverov pre regionálnych a obchodných klientov
AquaLogic/Oracle BPM 5.7, Oracle SQL, MQ, Windward
2009
Lending Hub → Accenture → Tatra banka
schvaľovanie a správa hypoték
AquaLogic/Oracle BPM 6.0, Oracle SQL
2008–2009
Poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie → Sociálna poisťovňa
evidencia a správa dávok
Java, Oracle SQL
2007–2008
APS RK: SME Loans → Tatra banka
schvaľovací proces úverov pre malé a stredné podniky
AquaLogic BPM 5.7, Oracle SQL, Windward
2007
Collections Middle Layer → Tatra banka
integračná vrstva prepájajúca rôzne bankové systémy, vymáhanie pohľadávok
Java, Oracle SQL
2006–2007
rozvojové projekty
vnútrofiremné webové aplikácie
Java, Hibernate, Tapestry, SQL
2005–2006
brigádnik
Certifikáty

apríl 2011